Цени за денталните рентгенови услуги

Уважаеми клиенти,
Поради извънредните обстоятелства, ще извършваме само екстраорални рентгенографии-ортопантомография (панорамна снимка), телерентгенография и 3D CBCT.  
Въпреки въведените и използваните от нас строги мерки за дезинфекция в рентгеновата лаборатория, останалите видове интраорални изследвания (сегментни рентгенографии), няма да бъдат извършвани с превантивна цел- да избегнем опасността от разпространнението на коронавирус COVID-19.
Благодарим за разбирането. Останете здрави !

Сегментна рентгенова снимка : 7 лв.
Ортопантомография панорамна рентгенова снимка : 30 лв.

1/2 ОПГ: 15 лв.

Цефалометрична рентгенова снимка : 30 лв
Рентгенография на череп : 30 лв
Рентгенография на темпоромандибуларните стави : 30 лв
Рентгенография на синуси : 30 лв
Рентгенография на китка: 30 лв
Телерентгенография: 30 лв

Уважаеми клиенти всички цени са с ддс. Денталния рентген си запазва правото да променя цените на услугите си.