Цени за денталните рентгенови услуги

Сегментна рентгенова снимка : 7 лв.
Ортопантомография панорамна рентгенова снимка : 30 лв.

1/2 ОПГ: 15 лв.

Цефалометрична рентгенова снимка : 30 лв
Рентгенография на череп : 30 лв
Рентгенография на темпоромандибуларните стави : 30 лв
Рентгенография на синуси : 30 лв
Рентгенография на китка: 30 лв
Телерентгенография: 30 лв

Уважаеми клиенти всички цени са с ддс. Денталния рентген си запазва правото да променя цените на услугите си.