Цени за денталните рентгенови услуги

Сегментна рентгенова снимка : 10 лв.
Ортопантомография панорамна рентгенова снимка : 35 лв.

1/2 ОПГ: 20 лв.

Цефалометрична рентгенова снимка : 35 лв
Рентгенография на череп : 35 лв
Рентгенография на темпоромандибуларните стави : 35 лв
Рентгенография на синуси : 35 лв
Рентгенография на китка: 35 лв
Телерентгенография: 35 лв

Уважаеми клиенти всички цени са с ддс. Денталния рентген си запазва правото да променя цените на услугите си.