Преглед на рентгенови резултати онлайн

Уважаеми клиенти,
Поради извънредните обстоятелства, ще извършваме само екстраорални рентгенографии-ортопантомография (панорамна снимка), телерентгенография и 3D CBCT. 
Въпреки въведените и използваните от нас строги мерки за дезинфекция в рентгеновата лаборатория, останалите видове интраорални изследвания (сегментни рентгенографии), няма да бъдат извършвани с превантивна цел- да избегнем опасността от разпространнението на коронавирус COVID-19.
Благодарим за разбирането. Останете здрави!

За нас

Мисията на екипа, на рентгеновата лаборатория за дентална грижа, Dental X Ray е вашето дентално здраве и естетика. Високият професионализъм, организацията на работа и използването на най-модерни технологии, с които работим, ви дават възможност да извлечете най-добрите клинични резултати. При нас може да разчитате, че ще получите най-съвременни рентгенови снимки и оптимално добра дентална диагностика и лечение.

Прочети повече

Грижа за клиента

НАШАТА ВОДЕЩА ЦЕЛ Е ДА ПОСТИГНЕМ УСТОЙЧИВОСТ НА ВАШЕТО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ СЪС ЗЕЛЕНАТА ИНОВАЦИЯ

Зелената иновация PaX-i3D Green дава възможност да се направят рентгенови снимки, които позволяват навременна диагностика във всеки спектър на съвременната стоматология – от общо до естетично дентално лечение. Нейната система на работа щади вашето здраве. Това я прави популярен метод на диагностика в денталната медицина.

Безопасна Зелена технология пазеща вашето здраве с ниски нива на рентгеново лъчение

РЕНТГЕНОВИ УСЛУГИ ЗА СТОМАТОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Сегментна рентгенография
Панорамна рентгенография
Цефалометрична рентгенография
Черепна рентгенография
Рентгенография на темпоромандибуларните стави
Синусна рентгенография
Рентгенография на китка
Прочети повече

Свържете се с нас

0887 81 11 43

captcha